บันทึกภาพความทรงจำ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
ครบ 72 ปี ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เปิดนิทรรศการท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2553
ครบ 72 ปี ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน กิจกรรมการปลูกต้นไม้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2553
พิธีเปิดอาคารภูเก็ต โดย พลอากาศเอกประหยัด ดิษยะศริน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2553
พิธีมุทิตาจิต ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2553
พิธีมุทิตาจิต ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน (งานเลี้ยงภาคค่ำ)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2553